Kaart kan worden voorzien met eigen titel en tekst.